Nowe zlecenie serwisowe

Zasady zgłaszania zleceń serwisowych przez internet.

Niniejszy formularz umożliwia internetowe zgłoszenie zlecenia serwisowego.
Jedno zlecenie może dotyczyć większej liczby aparatów, pod warunkiem że obejmuje takie same modele urządzeń.
Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem zlecenia do realizacji. W przypadku zgłoszeń gwarancyjnych lub reklamacji wcześniejszych napraw, związanych z przesłaniem urządzeń na nasz koszt, prosimy stosować się do otrzymanych od serwisu instrukcji i potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Prosimy o podanie danych kontaktowych i preferowanej formy kontaktu z osobą zlecającą oraz o dane kontaktowe do bezpośredniego użytkownika urządzenia.
W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem serwisu pod numerem 22 877 55 44 lub na serwis@reymed.pl

Dane zlecenia


 


 

Administratorem danych osobowych jest Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna sp. z o.o z siedzibą przy ul. Renesansowej 5A w Warszawie.
Dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby własne administratora danych, w tym w celach marketingowych.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.